Đặt hàng theo yêu cầu

Thông số

Vui lòng chọn Da Mặt Trên trước
Bê Epsom – Đen

Bê Epsom – Đen

Bê Epsom – Nâu

Bê Epsom – Nâu

Bê Epsom – Nâu Vàng

Bê Epsom – Nâu Vàng

Bê Epsom – Xanh Da Trời

Bê Epsom – Xanh Da Trời

Bê Epsom – Xanh Navy

Bê Epsom – Xanh Navy

Bê Epsom – Xanh Jean

Bê Epsom – Xanh Jean

Bê Epsom – Xanh Rêu Tối

Bê Epsom – Xanh Rêu Tối

Bê Epsom – Xanh Ngọc

Bê Epsom – Xanh Ngọc

Bê Epsom – Be

Bê Epsom – Be

Bê Epsom – Cam

Bê Epsom – Cam

Bê Epsom – Cam Đào

Bê Epsom – Cam Đào

Bê Epsom – Hồng

Bê Epsom – Hồng

Bê Epsom – Đỏ

Bê Epsom – Đỏ

Bê Epsom – Đỏ đô

Bê Epsom – Đỏ đô

Bê Barenia – Nâu

Bê Barenia – Nâu

Bê Swift – Hồng Phấn

Bê Swift – Hồng Phấn

Cá Sấu – Đen

Cá Sấu – Đen

Cá Sấu – Nâu

Cá Sấu – Nâu

Cá Sấu – Xanh Navy

Cá Sấu – Xanh Navy

Cá Sấu – Cam Đất

Cá Sấu – Cam Đất

Cá Sấu – Hồng

Cá Sấu – Hồng

Cá Sấu – Trắng Himalaya

Cá Sấu – Trắng Himalaya

Cá Sấu – Xanh Rêu

Cá Sấu – Xanh Rêu

Cá Sấu – Xanh Ô-liu

Cá Sấu – Xanh Ô-liu

Cá Sấu – Vàng

Cá Sấu – Vàng

Kỳ Đà – Đen

Kỳ Đà – Đen

Kỳ Đà – Xanh da trời

Kỳ Đà – Xanh da trời

Heritela là đơn vị tiên phong tại Việt Nam ứng dụng loại lót chống thấm mồ hồi tới 99%
Để nổi bật, bạn có thể chọn màu tương phản với da bề mặt.
Màu chỉ cùng tông màu da bề mặt là lựa chọn an toàn.
Nếu chưa chắc chắn, bạn nên chọn loại Tiêu Chuẩn
Tham khảo hướng dẫn chọn kích thước nếu cần
Tham khảo hướng dẫn chọn kích thước nếu cần
Vui lòng chọn Loại Da Mặt Trên trước
Bê Togo – Đen

Bê Togo – Đen

Bê Togo – Nâu

Bê Togo – Nâu

Bê Togo – Xám Be Taupe

Bê Togo – Xám Be Taupe

Bê Togo – Xanh Navy

Bê Togo – Xanh Navy

Bê Epsom – Be

Bê Epsom – Be

Bê Epsom – Đen

Bê Epsom – Đen

Bê Epsom – Cam

Bê Epsom – Cam

Bê Epsom – Nâu

Bê Epsom – Nâu

Bê Epsom – Nâu Vàng

Bê Epsom – Nâu Vàng

Bê Epsom – Xanh Rêu Tối

Bê Epsom – Xanh Rêu Tối

Bê Epsom – Xanh Navy

Bê Epsom – Xanh Navy

Bê Epsom – Xanh Jean

Bê Epsom – Xanh Jean

Bê Epsom – Đỏ đô

Bê Epsom – Đỏ đô

Bê Epsom – Đỏ

Bê Epsom – Đỏ

Bê Epsom – Xanh Da Trời

Bê Epsom – Xanh Da Trời

Bê Epsom – Hồng

Bê Epsom – Hồng

Bê Swift – Đen

Bê Swift – Đen

Bò Vachetta – Nâu

Bò Vachetta – Nâu

Cá Sấu – Đen

Cá Sấu – Đen

Cá Sấu – Nâu

Cá Sấu – Nâu

Cá Sấu – Xanh Ô-liu

Cá Sấu – Xanh Ô-liu

Cá Sấu – Xanh Navy

Cá Sấu – Xanh Navy

Vui lòng chọn Loại Da Lót trước
Bê Togo – Đen

Bê Togo – Đen

Bê Togo – Nâu

Bê Togo – Nâu

Bê Togo – Xám Be Taupe

Bê Togo – Xám Be Taupe

Bê Togo – Xanh Navy

Bê Togo – Xanh Navy

Bê Epsom – Be

Bê Epsom – Be

Bê Epsom – Đen

Bê Epsom – Đen

Bê Epsom – Cam

Bê Epsom – Cam

Bê Epsom – Nâu

Bê Epsom – Nâu

Bê Epsom – Nâu Vàng

Bê Epsom – Nâu Vàng

Bê Epsom – Xanh Rêu Tối

Bê Epsom – Xanh Rêu Tối

Bê Epsom – Xanh Navy

Bê Epsom – Xanh Navy

Bê Epsom – Xanh Jean

Bê Epsom – Xanh Jean

Bê Epsom – Đỏ đô

Bê Epsom – Đỏ đô

Bê Epsom – Đỏ

Bê Epsom – Đỏ

Bê Epsom – Xanh Da Trời

Bê Epsom – Xanh Da Trời

Bê Epsom – Hồng

Bê Epsom – Hồng

Bê Swift – Đen

Bê Swift – Đen

Bò Vachetta – Nâu

Bò Vachetta – Nâu

Cá Sấu – Đen

Cá Sấu – Đen

Cá Sấu – Nâu

Cá Sấu – Nâu

Cá Sấu – Xanh Ô-liu

Cá Sấu – Xanh Ô-liu

Cá Sấu – Xanh Navy

Cá Sấu – Xanh Navy

Vui lòng chọn Loại Da Lót trước
Tham khảo hướng dẫn chọn kích thước nếu cần

Thông tin giao hàng

Bằng việc hoàn thành đơn đặt hàng, bạn đồng ý với Điều khoản và Chính sách bảo mật của chúng tôi
Vui lòng chờ Loading...